34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
tel. (33) 475-05-70
www.edumoszczanica.pl