Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie pszczelarz - RL.04 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

ZAPRASZAMY!
- Szkoła za DARMO dla wszystkich słuchaczy.
- Bezpłatnie uzyskasz kwalifikacje rolnicze.
- Wpisowe 0zł.
- Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

- Wydajemy bezpłatne zaświadczenia do: MOPS, ZUS, KRUS, WKU itp.

- Legitymacja uprawniająca do zniżek komunikacyjnych.
- Szkoła w trybie zaocznym.
- Uprawnienia szkół publicznych.

W trakcie kształcenia słuchacze kursu nabywają umiejętności m.in. z zakresu: prowadzenia produkcji pszczelarskiej, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz wykorzystania zasobów bazy pożytkowej.

W trakcie nauki odbywają się również zajęcia praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy i zdania egzaminów zawodowych. W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent można szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół. Absolwent będzie mógł również samemu prowadzić pasiekę pszczelą.
Kształcenie trwa 10 miesięcy w systemie zaocznym (weekendy).
Egzamin zawodowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odbywa się po zakończeniu kursu i jest podzielony na część pisemną (test 40 pytań) oraz część praktyczną (zadanie do wykonania praktycznego).
Uzyskane kwalifikacje można podwyższyć na dodatkowych kursach nadających uprawnienia technika do danego zawodu.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie proszone są o kontakt bezpośrednio ze szkołą:
tel. (0-33) 475-05-70
zsaio@moszczanica.pl

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
- prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
- prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: dwa semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym: piątek i sobota

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy można przyjąć osobę, która nie ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, iż posiada ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki. 

PLIKI DO POBRANIA

Beztytuujpg