TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ:
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
1. PLANOWANIE I REALIZACJIA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH
2. PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ PLANUJE, ORGANIZUJE I PROWADZI IMPREZY I USŁUGI TURYSTYCZNE czyli organizuje wyjazd, pobyt wraz z atrakcjami regionu, przyjazd oraz dokonuje rozliczenia kosztów
- zdobywasz wiedze z zakresu geografii turystycznej, prawa świadczenia usług, marketingu, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do rezerwacji usług turystycznych, planowania i organizowania czasu wolnego turystów, zasady ubezpieczeń, języków obcych- angielski, niemiecki , francuski, hiszpański
- to nauka pracy z ludźmi - nauczysz się elastyczności myślenia, umiejętności nawiązywania kontaktów, technik komunikacyjnych, zarządzania, rozwiązywania konfliktów, kreatywności
- poznajemy różnorodne formy obsługi klienta w turystyce, po ukończeniu szkoły możesz podjąć decyzje czy pracować jako pilot, przewodnik , specjalista do spraw turystyki , programowania i obsługi wycieczek, imprez, targów turystycznych, czy też prowadzić własne biuro podróży.
- w trakcie kształcenia dowiesz się jak wygląda biznes, za pomocą którego obsługujemy podróżujących- uczymy się pracować w takich przedsiębiorstwach jak biura turystyczne, hotele, lotniska, restauracje itd., jak je prowadzić i rozwijać.
Szkoła prowadzi dodatkowo.
- współpraca ze Śląską Izbą Turystyki, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców na rynku usług turystycznych, oraz PTTK to możliwość odbycia dobrych praktyk, pod okiem gestorów branży turystycznej.
- uczeń dodatkowo może zdobyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego, animatora czasu wolnego, przejść szkolenie pilotażowe z zakresu : steward, pilot wycieczek,
- organizujemy szkolenia-wycieczki, w trakcie których uczniowie poznają teren atrakcyjny turystycznie, zarówno w kraju jak i zagranicą
- prowadzimy firmę symulacyjną BIURO TURYSTYKI I PROMOCJI REGIONÓW, gdzie uczniowie podejmują naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przekłada się to na jakość kwalifikacji- 100% zdawalność egzaminów
PRAKRYKI: W BIURACH TURYSTYCZNYCH, CENTRACH INFORMACJI TURYSTYCZNYCH, LOTNISKACH, MUZEACH I INNYCH INSTYTURCJACH ZWIAZANYCH Z TURYSTYKĄ, W KRAJU I ZAGRANICA
SUKCESY; IV OLIMPIADA WIEDY O TURYSTYCE( FINALISTKI, ) Ogólnopolski konkurs wiedzy o turystyce i m-ce grupowo i indywidualnie, Katowice, Technik roku 2017 w branży turystycznej
PO UKOŃCZENIE SZKOŁY PRACA BĄDŹ STUDIA- SGGW(W-WA), SUCHA BESKIDZKA, UJ, UW i inne