TECHNIK HODOWLI KONI
KWALIFIKACJE
          1.ORGANIZOWANIE CHOWU I HODOWLI KONI
          2.SZKOLENIE I UZUTKOWANIE KONI
TECHNIK HODOWCA KONI ORGANIUJE PRACE GOSPODARSTWA HODOWLANEGO,ZAJMUJE SIĘ HODOWLĄ KONI czyli planuje ,nadzoruje prace hodowli, dba o żywienie i kondycje koni, organizuje rekreacje oraz zajmuje się hodowlą i sprzedażą, użytkuje konie wszechstronnie czyli pod siodłem, w zaprzęgu.
-zdobędziesz wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt ,biologii, chorób oraz ich profilaktyki umiejętność rozpoznawania ras i typów zwierząt gospodarskich, poznasz zasady prawidłowego żywienia oraz utrzymania zwierząt ,udzielania pierwszej pomocy ,ergonomii, BHP, ochrony środowiska a także instytucji pracujących na rzecz rolnictwa(lecznica),
- posiadamy własną stajnie, konie, halę i parkur gdzie pod okiem instruktora sportu realizujemy program nauczania z jazdy konnej, powożenia, transportu koni, lonżowania, pielęgnacji, treningu koni,
-możliwość zakwaterowania w bursie, a także możliwość wynajmu boksu dla swoich koni
-przygotowujemy do zdobycia prawa jazdy kategorii T, uprawnienia do prowadzenie gospodarstwa rolnego

SZKOŁA PROWADZI DODATKOWO
- -organizujemy imprezy jeździeckie typu „HUBERTUS”, zawody konne w skokach przez przeszkody
- posiadamy Klub Jeździecki „Kasztanka”, dla pasjonatów jazdy konnej istnieje możliwość zdobycia umiejętności jeździeckich na poziomie odznak jeździeckich
- prowadzimy dodatkowe szkolenia, wycieczki dydaktyczne do renomowanych stajni, ośrodków jeździeckich a praktyki zawodowe odbywają się w kraju i zagranicą
PRZYGOTOWUJEMY DO KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO