Informacje o projekcie

Konsultacje społeczne projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”

Szanowni Państwo,
Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji zadania: „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy. Projekt współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot i zakres projektu dotyczy ochrony różnorodności biologicznej oraz wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i ich ochrony. Przedsięwzięcie obejmuje

  • zaprojektowanie i wykonanie tras pieszych (dydaktyczno-przyrodniczych) na terenie Powiatu Żywieckiego (Moszczanica) wraz z oznakowaniem i małą infrastrukturą odpoczynkową oraz tablicami informacyjno-edukacyjnymi,
  • adaptację budynku w celu utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA,
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej dedykowanej mieszkańcom i turystom. 

W związku z powyższym prosimy o Państwa opinię na temat założeń i realizacji ww. projektu poprzez anonimowe wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:
Ankieta https://goo.gl/forms/Ogw2epQ80B8SbtFB2
O opinię prosimy zarówno mieszkańców Powiatu Żywieckiego, jak i turystów.
Serdecznie zapraszamy!
  1. Informacja o konsultacjach społecznych
  2. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa w ramach projektu "Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA"
  3. Ankieta odnośnie projektu (do pobrania)
  4. Ogłoszenie o wyborze partnera projektu
  5. Formularz zgłoszenia
  6. Raport z konsultacji