"Słoneczne" rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Inauguracji dokonał Pan Mirosław Staszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, witając zebranych nauczycieli, uczniów i rodziców wraz z gościem honorowym w osobie Pana Macieja Kiser, fundatora nagrody im. Danuty Kiser dla uczniów za wybitne osiągnięcia z języka niemieckiego.
Pan dyrektor nawiązał do słów papieża św. Jana Pawła II wypowiedzianych w czasie liturgii słowa skierowanej do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić…”. Pani Monika Baron, wicedyrektor ZSAiO, w pięknych i ciepłych słowach wspomniała sylwetkę i zasługi Danusi Kiser, nauczycielki języka niemieckiego, która była inicjatorem wielu znakomitych przedsięwzięć na terenie naszej szkoły. Podczas uroczystości Pan Kiser wręczył Marcie Prochot z kl.II LW       i Weronice Finkbeiner z kl. III THK ufundowane przez siebie i rodzinę tablety w nagrodę za ocenę celującą z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Pan Kiser w swoim przemówieniu życzył uczniom wielu sukcesów, podkreślając, że uczycie się nie tylko dla siebie, ale i dla Ojczyzny. Wspomniał również znamienne słowa patrona naszej szkoły Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem, pozostaje zbiorem ludzi zamieszkujących chwilowo dane terytorium”. Na zakończenie Pan Kiser przytoczył fragment ostatniego dzieła św. Jana Pawła II, w którym Ojciec św. daje nam wskazówki „Szukajcie źródła, idźcie pod prąd..”

IMG_20180903_094007jpg