Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WSPIERAJĄCA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU PRACY”

24 listopada 2017 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4. 493 576,68 zł Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wynosi 3. 788 959,25 zł Projekt zakresem będzie obejmował 27 pracowni w 8 szkołach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej to 3113 osób. W ramach projektu planuje się modernizację lub budowę z wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu. Jako pierwsze zostaną zmodernizowane i doposażone w sprzęt klasopracownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. W kolejnych kwartałach roku 2018 i 2019 prowadzone będą prace w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu. Efektem będą nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczne sprzęty niezbędne do nabycia umiejętności zawodowych, celem stworzenia optymalnych warunków realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich 8 szkołach. Celem projektu będzie poprawa kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w pow. żywieckim i w regionie. Przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to IV kwartał 2019 r. 

Opracowanie: Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji