„Królestwo czy Republika?”

To tytuł kolejnej prelekcji w Dworku Kępińskich, tym razem przygotowanej i zaprezentowanej przez Pana Marka Łukasika z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. W spotkaniu zorganizowanym w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli udział nauczyciele wraz z katechetą, ks. Stanisławem Cadrem oraz uczniowie klas I, II i III technikum Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Pani Monika Baron, wicedyrektor ZSAiO, witając gościa z IPN podkreśliła, jak wielką wartością jest życie w wolnym, niepodległym kraju i przypomniała, że spotkanie odbywa się w historycznym miejscu, w którym marszałek Piłsudski spędził swoje ostatnie wakacje. Wystąpienie Pana Marka Łukasika spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy przybyłych na wykład. Prelegent przedstawił młodzieży długi i złożony proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, podkreślając niezwykle istotne, choć często niedoceniane zasługi Rady Regencyjnej. Prezentując interesujące wątki historyczne prowadzące do odrodzenia się państwa polskiego, zachęcał młodych słuchaczy do poznawania prawdziwej historii poprzez czytanie dokumentów oraz pamiętników ludzi danej epoki.

Joanna Paciecha