Konkurs plastyczny „Niepodległość oczami młodego pokolenia” został rozstrzygnięty

W dniu 16 maja 2018 r. w Dworku Kępińskich na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy odbyło się posiedzenie jury konkursu zorganizowanego przez ZSAiO przy współpracy Starostwa Powiatowego w Żywcu i Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.
Na konkurs nadesłano 230 prac. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VII, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Jury obradowało w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Micherdziński
Członkowie: Monika Kałuża
                    Lilianna Pleńkowska
                    Władysław Motyka        
Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VI

I miejsce – Laura Kolanko, Szkoła Podstawowa nr 6 w Żywcu
II miejsce – Julia Niemiec, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu
III miejsce – Miłosz Hańderek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach

kategoria uczniów kl.VII szkół podstawowych i gimnazjalnych

I miejsce – Maria Miesiączek, Szkoła Podstawowa w Ujsołach
I miejsce ex aequo Anna Witos, Gimnazjum w Milówce
II miejsce – Klaudia Biernacka, Szkoła Podstawowa w Kamesznicy
II miejsce - ex aequo Marcelina Kopka, (gimnazjum) Szkoła Podstawowa nr 2  w Żywcu
III miejsce – Kacper Płonka, Szkoła Podstawowa w Radziechowach
III miejsce ex aequo Zuzanna Schleifer (gimnazjum) Szkoła Podstawowa nr 2  w Żywcu
III miejsce ex aequo Łucja Płonka, (gimnazjum) Szkoła Podstawowa  w Radziechowach

kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce – Julia Mierowska, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących   w Żywcu
II miejsce – Sandra Knapczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu
III miejsce – Anna Wolny, I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu

Komisja konkursowa zdecydowała również o przyznaniu wyróżnień:
w kategorii uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VII
Tomasz Gluza, Szkoła Podstawowa w Glince, Karolina Lenart, Szkoła Podstawowa w Ślemieniu,        Jan Mrowiec, Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu

w kategorii uczniów kl.VII szkół podstawowych i gimnazjalnych

Angelika Sikora, Szkoła Podstawowa w Radziechowach
Monika Jurczak, Szkoła Podstawowa w Ujsołach
Aleksandra Worek, Gimnazjum w Milówce

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zuzanna Aleksandrowicz, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu
Milena Cudzich, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
Anna Szlagor, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
Klaudia Płoskonka, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,
Karolina Lejawka, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się w czerwcu br. w Dworku Kępińskich w Żywcu Moszczanicy. Wkrótce poinformujemy o dokładnej dacie wernisażu.
                                                                                            kurator wystawy
                                                                                            Joanna Paciecha