Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy"
Bursa nr 2

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"